ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Πρόγραμμα , ειδικά για Επιχειρήσεις Εστίασης, όπως εστιατόρια, ταβέρνες, πιάνο-μπαρ κλπ.

Το πρόγραμμα παρέχεται για επιχειρήσεις με συνολικά ασφαλιζόμενα ποσά οικοδομής και περιεχομένου μέχρι 800.000 €

Συνδυάζει τις ασφαλιστικές ανάγκες αυτού του είδους των επιχειρήσεων με δύο τρόπους:

Κάλυψη Περιουσίας

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων

Το πρόγραμμα έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται σε επιχειρήσεις με ασφαλιζόμενα ποσά μεγαλύτερα των 800.000 €, με όρια καλύψεων τροποποιημένα ανάλογα με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης.