ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 

 

 

  • Παρέχεται σε αλλοδαπούς μετανάστες προκειμένου να λάβουν άδεια παραμονής στη χώρα και είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β)
Tι καλύπτει η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ;
  • Θάνατος από Ατύχημα

 

  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

 

  • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα

 

  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια

 

  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια
    Μόνον εντός Δημόσιου Νοσοκομείου