Ασφάλειες Οχημάτων

Τι καθορίζει το ύψος των ασφαλίστρων

Στις μέρες μας, δεν είναι ξεκάθαρο σε όλους πως προκύπτει το ύψος των ασφαλίστρων τους.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου για παρόμοια οχήματα οι ιδιώτες αναγκάζονται να πληρώνουν διαφορετικό ύψος ασφαλίστρων.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τους παράγοντες που καθορίζουν την τιμή της ασφάλειας μας.

Αρχικά, πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί ένα ξεχωριστό σύστημα τιμολόγησης, βασιζόμενη σε μια σειρά παραγόντων.

Οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το ύψος των ασφαλίστρων είναι:

  • Η ηλικία του οδηγού.
  • Η χρήση του αυτοκινήτου.
  • Ο τόπος διαμονής του οδηγού/ιδιοκτήτη.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω είναι κατανοητό γιατί οδηγοί με παρόμοια οχήματα καλούνται να πληρώνουν διαφορετικές τιμές.

Πάρε τώρα προσφορά για το όχημά σου!