ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΖΩΗΣ

Επειδή η υγεία είναι πρώτη στην ιεραρχική πυραμίδα των αναγκών των ανθρώπων,

Προσφέρουμε: ιδιωτική ασφάλιση υγειας, η οποία εξασφαλίζει την προστασία σε όλα τα μέλη της οικογένεια σας.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ,εταιρία που την εμπιστεύονται χιλιάδες ασφαλισμένοι για την αξιοπιστία της, την υπευθυνότητα και την φερεγγυότητά της, σε συνεργασία με τα ασφαλιστικά γραφεία ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗ, σας προσφέρουν ολοκληρωμένα, σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα, για να εξασφαλίσετε την προστασία της Υγείας σας.

ATLAS PROTECTION:

Προσφέρει 100% κάλυψη εξόδων για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία και μάλιστα χωρίς πρότερη υποχρεωτική ενημέρωση γραμμής υγείας ή προέγκριση. 80% κάλυψη εξόδων στο εξωτερικό και 70% σε ΗΠΑ και Καναδά, χωρίς υποχρεωτική προέγκριση της Εταιρίας για τη θεραπευτική μετάβαση στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα αυτό, προσφέρεται είτε χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας, είτε με εκπιπτόμενο ποσό ανά περίπτωση νοσηλείας [δηλαδή συμμετοχή του ασφαλισμένου σ’ αυτά] € 750, € 1.500 και € 3.000, γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο προσιτό από οικονομικής πλευράς. Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων € 1.500.000.00.

•Δωμάτιο και διατροφή σε θέσεις νοσηλείας Α΄(μονόκλινο) και Β΄(δίκλινο) και για ανώτατο χρονικό όριο κάλυψης 365 ημερών.

•100% κάλυψη εξόδων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας [ΜΕΘ] και Μονάδα Αυξημένης [ΜΑΦ] Φροντίδας, χωρίς όριο ημερών ή ανωτάτου ποσού. Δαπάνες νοσοκομείου. Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο και στο σπίτι.

•Oλική αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και θεραπόντων ιατρών, χωρίς όριο (για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει νέος και βελτιωμένος πίνακας καθορισμένων ανώτατων ορίων αμοιβών).

•Oλική κάλυψη δαπανών μεταμόσχευσης οργάνων ή αγοράς/τοποθέτησης τεχνητών οργάνων/μελών.

•100% κάλυψη εξόδων για Ημερήσια Θεραπεία ή Επέμβαση – χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού.

•100% κάλυψη εξόδων για Χημειοθεραπείες ή Ακτινοθεραπείες – χωρίς υποχρεωτική χρήση Ταμείου – χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού – χωρίς ανώτατο όριο εξόδων

•Κάλυψη δαπανών για Ενδοσκοπικές μη επεμβατικές ιατρικές πράξεις με ποσό έως € 500 κατά περίπτωση.

•Κάλυψη δαπανών Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού στα Εξωτερικά Ιατρεία με ετήσιο ποσό έως 500€. 

•ΔΩΡΕΑΝ Ετήσιο Check up – μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων του 6μήνου.

•Κάλυψη εξόδων νοσηλείας για Συγγενείς μη γνωστές Παθήσεις – έως € 100.000.

•Κάλυψη εξόδων αισθητικής αποκατάστασης Μαστών-Δέρματος λόγω κακοήθειας – χωρίς επιμέρους όριο. •Επίδομα μητρότητας.

•Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας. Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα. Χειρουργικό επίδομα

•100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στις “Ειδικές Κλίνες” των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ – χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού – χωρίς χρήση Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης.

•100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στα Δημόσια Νοσοκομεία – χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού.

•Εκπτώσεις ασφαλίστρων 5% & 10% για τα εξαρτώμενα μέλη [οικογενειακό πρόγραμμα].

•Ειδικός Όρος Συνέχισης Ασφαλισιμότητας Εξαρτωμένων Μελών [σε περίπτωση ενηλικίωσης των παιδιών ή αποβίωσης του κυρίως ασφαλισμένου].

•Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό.

•Επιπλέον Προνόμια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης [με βάση παροχές συνεργαζόμενων φορέων, όπως π.χ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ,

•DOCTORS’ HOSPITAL και EUROMEDICA], χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου.

•Ηλικία Λήξης Ασφάλισης: χωρίς όριο [σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ανανέωσης που προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος].

ATLAS PROTECTION ECONOMY:

Για όσους επιθυμούν μια ακόμα πιο οικονομική εκδοχή, προσφέρουμε το παρακάτω πρόγραμμα, το οποίο έχει την ίδια δομή με το προηγούμενο, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως:

•Το ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων ανέρχεται σε € 400.000

•100% αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και θεραπόντων ιατρών, χωρίς όριο (για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει νέος και βελτιωμένος πίνακας καθορισμένων ανώτατων ορίων αμοιβών)

•Οι καλύψεις ενδοσκοπικών μη επεμβατικών πράξεων, συγγενών παθήσεων και η παροχή του επιδόματος μητρότητας δεν ισχύουν.

•Κάλυψη δαπανών Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού στα Εξωτερικά Ιατρεία με ετήσιο ποσό έως € 300.

•Διαφορετικού ύψους ημερήσιο επίδομα νοσηλείας και διαφορετικές προϋποθέσεις ανανέωσης της κάλυψης.

Και τα δύο προγράμματα αποζημιώνουν: Χωρίς υποχρεωτική χρήση κυρίως Ασφαλιστικού Φορέα, με απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και με μικρή περίοδο αναμονής Ηλικία εισόδου και προϋποθέσεις ιατρικού προασφαλιστικού ελέγχου και για τα δύο προγράμματα:

•Ανώτατη Ηλικία εισόδου [επιλογής και αγοράς του προγράμματος] 65 ετών.

•Ιατρικός Προασφαλιστικός Έλεγχος άνω των 60 ετών.