ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ασφάλεια Υγείας

Επειδή η υγεία είναι πρώτη στην ιεραρχική πυραμίδα των αναγκών των ανθρώπων,

Προσφέρουμε: ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία εξασφαλίζει την προστασία σε όλα τα μέλη της οικογένεια σας.

 

   

 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Προσφέρει άμεση πρόσβαση στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία,   καθώς και τις αμοιβές των γιατρών και των χειρούργων.

Είτε χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας, είτε με συμμετοχή του κατά ένα ποσοστό ανά περίπτωση νοσηλείας.

Προσφέρει κάλυψη για απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και άλλες παροχές.

  • ΔΩΡΕΑΝ ΕTΗΣΙΟ CHECK UP
 
 
  • 100% κάλυψη εξόδων για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία.
 
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!