ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Τι είναι το Πρόγραμμα ασφάλισης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ;

Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρηση καθώς και τις συνέπειες αυτών. Παρέχει την δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τόσο του κτιρίου ή / και του περιεχομένου.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ιδοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων που : Θέλουν να ασφαλίσουν το κτίριο ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους Επιθυμούν την μέγιστη προστασία της περιουσίας τους Σε πελάτες ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητα τους και αποτελούν πηγή εσόδων

Παρεχόμενες καλύψεις

 1. Πυρκαγιά – κεραυνός
 2. Πυρκαγιά από δάσος
 3. Καπνός από πυρκαγιά
 4. Ευρεία έκρηξη
 5. Πτώση αεροσκαφών
 6. Πρόσκρουση οχήματος
 7. Κλοπή περιεχομένου και ζημιές κλέπτου εις το περιεχόμενο
 8. Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 3.000,00€ κατά γεγονός & 6.000,00€ ετησίως
 9. Ζημιές στο κτίριο εξαιτίας κλοπής με διάρρηξη μέχρι του ποσού των 5.000,00€
 10. Τρομοκρατικές ενέργειες
 11. Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες
 12. Κακόβουλες ενέργειες
 13. Πλημμύρα – θύελλα – καταιγίδα – τυφώνας
 14. Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκαταστάσεων ύδρευσης – θέρμανσης – ψύξης & αποχέτευσης
 15. Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά μέχρι του ποσού των 1.500,00€
 16. Χιόνι – παγετός – χαλάζι
 17. Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός μέχρι του ποσού των 20.000,00€
 18. Αστική ευθύνη εξαιτίας πυρός & νερών διαρροής ύδατος προς τρίτους μέχρι το 10% του κεφαλαίου (κτιρίου και περιεχομένου) με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000,00€
 19. Ζημιές εξωτερικών πινακίδων & επιγραφών (στέρεα προσαρτημένα στα ασφαλιζόμενα ακίνητα) μέχρι του ποσού των 3.000,00€ κατά γεγονός & ετησίως
 20. Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι του ποσού των 3.000,00€ κατά γεγονός & ετησίως
 21. Έξοδα λήψης αδειών & έξοδα μηχανικών – αρχιτεκτόνων μέχρι του ποσού των 10.000,00€ κατά γεγονός και ετησίως
 22. Έξοδα αποκομιδής ερειπίων μέχρι του ποσού των 10.000,00€ κατά γεγονός & ετησίως

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προγράμματος

Εμπεριέχει σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις Παρέχει την κάλυψη του Σεισμού (Προαιρετικά) Έχει ανταγωνιστικό κόστος