ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Ασφάλεια Ποδηλάτου

Ασφάλιση ποδηλάτου υφίσταται σε :

  • Ποδήλατα πόλης
  • Ποδήλατα mountain
  • Μεταχειρισμένα 
  • Ηλεκτρικά
  • Ηλεκτροκίνητα ποδήλατα
  • Πατίνια 
  • Ηλιακά ποδήλατα
Τι καλύπτει η ασφάλιση ποδηλάτου;

Οι ασφαλιστικές καλύψεις ποδηλάτων αφορούν την περίπτωση κλοπής, την αστική ευθύνη και την οδική βοήθεια σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.


Κλοπή του ποδηλάτου. Αποζημιώνεται η ολική κλοπή του ποδηλατου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ. Προσοχή, στα περισσότερα συμβόλαια, δεν αποζημιώνεται η κλοπή από τον δρόμο.


Οδική βοήθεια. Πανελλαδική & 24ώρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, η οποία εξασφαλίζει την μεταφορά του ποδηλατου σε κάποιο συνεργείο ή στο σημείο φύλαξης.


Αστική ευθύνη. Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, μέχρι και το ποσό των €50.000.


Προσωπικό ατύχημα οδηγού. Σε περίπτωση ατυχήματος του ποδηλάτη που θα προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου ποδηλάτου, παρέχονται αποζημιώσεις για: ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, οπτικές βλάβες, οδοντικές βλάβες.

Πως υπολογίζονται τα ασφάλιστρα ;
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση την αξία και την παλαιότητα του ποδηλάτου. 

 

Προσοχή στην εμπορική αξία και στις απαλλαγές.


Το ύψος της αποζημίωσης σε περίπτωση κλοπής η ζημιάς υπολογίζεται βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ποδηλάτου.


Η εμπορική αξία, υπολογίζεται βάσει της αξίας αγοράς του ποδηλάτου και της αξίας επιπλέον βελτιώσεων.


Μειωμένη κατά ένα συντελεστή παλαιότητας ανάλογα με το πόσα χρόνια πριν είχε αγοραστεί το ποδήλατο.


Σε αρκετά συμβόλαια προβλέπονται απαλλαγές στο ύψος των αποζημιώσεων σε περίπτωση κλοπής η ζημιάς του ποδηλάτου. Οι απαλλαγές μπορεί να εμφανίζονται ως ποσοστό επί της τρέχουσας εμπορικής αξίας ή ως σταθερό ποσό.