ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Προσφέρουμε καλύψεις από ζημίες ή απώλειες που μπορούν να προκύψουν στον τόπο μόνιμης κατοικιας σας, είτε στο εξοχικό σας όπως αυτές είναι:

• Βραχυκύκλωμα

• Κλοπή περιεχομένου-Ζημιές κλέπτου στο ακίνητο ή στο περιεχόμενο.

• Διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης σε Α’ κίνδυνο. • Θραύση Κρυστάλλων – Τζαμιών.

• Πυρκαγιά

• Πιθανές βλάβες που μπορούν να προκληθούν από ένα φυσικό φαινόμενο όπως είναι μια πλημμύρα,καταιγίδα,θύελλα,σεισμός.

• Πιθανές ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα ή στον λέβητα.

• Αποζημίωση σε περίπτωση διάρρηξης σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης.

• Τέλος, καλύπτουμε το σπίτι σας από κάθε είδους πιθανής έκρηξης και των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει