ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Προγράμματα για την προστασία του εισοδήματός σας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, δημιούργησε και σας προσφέρει προγράμματα για την προστασία του εισοδήματός σας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Σας εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση που έχετε ασφάλεια εισοδήματος και υποστείτε μόνιμη ολική ανικανότητα θα εισπράξετε το κεφάλαιο που εσείς έχετε επιλέξει.

Σας προσφέρει: Καταβολή του κεφαλαίου σε περίπτωση που ασθένεια ή ατύχημα σας προκάλεσε μόνιμη ολική ανικανότητα και συγκεκριμένα :

  • ολική απώλεια όρασης και των δύο ματιών
  • ανεπανόρθωτη λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών
  • ανεπανόρθωτη λειτουργική απώλεια και των δύο ποδιών
  • μόνιμη και ολική παράλυση Εισπράττετε το κεφάλαιο μετά την οριστικοποίηση της ανικανότητας σε 3 δόσεις :
  • 40% με την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία του ατυχήματος ή της ασθένειας
  • 40% ένα χρόνο από την καταβολή της 1ης δόσης
  • 20% δύο χρόνια από την καταβολή της 1ης δόσης Η κάλυψη αυτή παρέχεται συμπληρωματικά με κάποια από τις βασικές ασφάλειες ζωής.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Με την παροχή αυτή η Ατλαντική Ένωση σας εξασφαλίζει την Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση που υποστείτε μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια και αναλαμβάνει για λογαριασμό σας την υποχρέωση ομαλής συνέχισης του προγράμματος που έχετε επιλέξει, μέχρι τη λήξη του.

Η κάλυψη αυτή παρέχεται συμπληρωματικά με κάποια από τις βασικές ασφάλειες ζωής και τα προγράμματα υγείας.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με την παροχή αυτή η Ατλαντική Ένωση σας εξασφαλίζει την είσπραξη αποζημίωσης σε περίπτωση που κάποιο ατύχημα ή ασθένεια σας εμποδίζει πρόσκαιρα να ασκήσετε το επάγγελμα σας.

Σας προσφέρει: Αναπλήρωση έως του 75% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας, και μέχρι 2 έτη, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω ατυχήματος το οποίο σας προκάλεσε πρόσκαιρη ολική ή μερική ανικανότητα.