ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

Πρόγραμμα Ασφάλισης Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα  υποχρεούνται βάση του νόμου να ασφαλίζονται ενώ μόνο τα μικρά σκάφη έως και 7 μέτρα που δεν είναι ταχύπλοα δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης.

Σύμφωνα με τον νόμο 4256 ΦΕΚ 92/14-4-2014: “Η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου καθώς και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα.”

Το 2014 δηλώθηκαν στην Ελλάδα περίπου 456 ζημιές σχετικές με σκάφη αναψυχής,ενώ οι Λιμενικές Αρχές μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των ασφαλιστικών σκαφών από € 5.000 έως € 25.000 ευρώ.

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα για σκάφη διαφόρων κατηγοριών

Παρέχουμε ασφάλιστικές καλύψεις για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής σε πολύ συμφέρουσες τιμές και με καλύψεις πέρα του βασικού πακέτου.

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Για κάλυψη αστικής ευθύνης από και προς σκιέρ, χρήστες θαλασσίου αλεξιπτώτου, θαλάσσιας «μπανάνας» & «δακτυλιδιού», ski tubes 

→  Επασφάλιστρα 5% επί του ασφαλίστρου του σκάφους

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

Για την έκδοση ασφαλιστηρίου απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίζεται μαζί με την πρόταση ασφάλισης και η σχετική άδεια χειρισμού.

Το πρόγραμμα παρέχεται από την