ΑΣΦΑΛΕΙΑ DRONE

DRONE

Υποχρεωτική ασφάλιση χειριστή 
 

Υποχρεωτική ασφάλιση χειριστή Drone (Με βάση την υπ’ άριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422  απόφαση της Υ.Π.Α. – 3152/ Τεύχος Β/30.09.2016 ΦΕΚ ). 

Ασφαλιστικές Καλύψεις Drone.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαια αστικής ευθύνης, καλύπτει τις αποζημιώσεις σε τρίτους που πιθανά θα κληθεί να καλύψει ο χειριστής του drone από άστοχους χειρισμού του

 

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας [Υ.Π.Α.] για την υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΣμηΕΑ

 

 

ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ DRONE ΣΟΥ

Υποχρεωτική ασφάλιση χειριστή Drone (Με βάση την υπ’ άριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422  απόφαση της Υ.Π.Α. – 3152/ Τεύχος Β/30.09.2016 ΦΕΚ ).